http://ksmgroep.nl/uploads/images/headerfotos/over-ksm.jpg

De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. De klimaatveranderingen hebben niet alleen invloed op het milieu, ook mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen. De aandacht die de afgelopen jaren is besteed aan deze veranderingen heeft geleid tot een roep om maatregelen vanuit de maatschappij.

Het beperken van de CO2-uitstoot staat bij KSM ook hoog in het vaandel en maakt onderdeel uit van het MVO beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Als hulpmiddel om het duurzame beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven heeft KSM gekozen voor toepassing van het CO2 Prestatieladder model.
CO2
Onze doelstelling is om in 2022 17% CO2 uitstoot (scope 1 en 2) gereduceerd te hebben ten opzichte van het basisjaar 2017.
De voortgang zullen wij steeds op onze website rapporteren.